Miesiąc: grudzień 2018

Sortowniki ziarna

Wpływ technologii na wielkość upraw fasoli

Wpływ technologii na wielkość upraw fasoli   Rozwój technologii w zakresie zbioru oraz sortowania ziarna (sortownik), wpłynął w znacznym stopniu na wielkość oraz intensyfikację plonowania upraw (głównie fasoli), pojawiły się nowe możliwości związane z ekonomią gospodarstwa rolnego.  Automatyzacja oraz szybkość procesu (zbiór oraz sortowanie fasoli) pozwalają na większe uprawy. Maszyny sortujące a zwiększenie upraw   …

Wpływ technologii na wielkość upraw fasoliRead More »